Stedsegrønt

Plante og dyrkningsvejledning
Stedsegrønt er med til at give haven et smukt og frodigt udseende året rundt.

De stedsegrønne planter findes i et stort udvalg til både de lille og store have, til fritidsgrunden og kirkegården. Sortimentet byder på planter, som kan plantes solitært, i grupper og som hæk – både i sol og skygge.

Sådan planter du bedst…
Stedsegrønne planter, som er dyrket i potte eller med klump, kan plantes fra tidligt forår, hele sommeren og helt frem til jorden bindes af frost.

Barrodsplanter (skovplanter og lign.) som ikke er dyrket i potte kan plantes fra marts og hen til først i maj – og igen fra først i september til sidst i oktober.

De nyindkøbte planter gennemvandes grundigt. Sæt gerne planternes rodklump i en spand vand i ca. 15 min. – barrodsplanternes rødder holdes fugtige og i skygge indtil plantningen foretages.

Inden plantning gennemarbejdes jorden grundigt i mindst 1 m i diameter og løsnes i 40 – 50 cm dybde. Tung stiv lerjord iblandes rigeligt med skarpt grus, samt sphagnum for at give luft til planternes rødder. Sandet mager jord tilføres sphagnum, så jorden bedre kan holde på fugt og næring.

Stedsegrønne planter plantes i samme højde, som de før har groet i potten eller i jorden. Efter plantning trykkes jorden let omkring rodklumpen.

Efter plantning gennemvandes grundigt med 20 – 30 liter pr. m2 og i den første vækstsæson passes planterne med jævnlig vanding. Stedsegrønne planter forbruger vand året rundt, og derfor bør nyplantninger vandes grundigt inden vinteren de første år.

Stedsegrønne planter tilføres gødning, når de er kommet i god vækst – enten Nitrophoska 12-5-14 (ca. 50 g pr. m2) eller animix organisk havegødning (ca. 100 g pr. m2) efterfølgende gødskes planterne lidt hvert forår.

Planter man stedsegrønt på vindudsatte steder, bør planterne beskyttes mod udtørring de første par år – brug fx granris omkring planterne om vinteren.

De stedsegrønne planter bør holdes fri for græs og ukrudt – udlæg fx et lag dekorativt dækbark i ca. 1 meters bredde – det både begrænser ukrudt og holder på fugtigheden.

Stedsegrønt er en stor plante gruppe, der kun kræver et minimum af pasning og pryder i haven året rundt. Udvalget spænder vidt med en stor variation i størrelser, former og farvenuancer. Alle planter i vort havecenter er forsynet med udførlig information, der gør det nemt at vælge.

Toksværd Planteskole har et stort program af jordprodukter

i bedste kvalitet, og til de stedsegrønne planter er følgende produkter relevante:

Komposteret ko gødning, der egner sig godt til nyplantning og som jordforbedringsmiddel – et miljøvenligt naturprodukt.

Lys kvalitets-sphagnum, velegnet til nyplantning og som jordforbedringsmiddel.

 

 

Planteforslag
til havens bede – her er et lille udpluk af de mange spændende stedsegrønne planter, der kan fås i Toksværd Planteskole.

NB. Det er ikke alle typer der er på lager.

Stedsegrønne til sol
Enebær / Juniperus
Ceder / Cedrus
Cypresser / Chamaecyparis
Fyr / Pinus
Gran / Picea
Taks / Taxus
Thuja / Thuja
Ædelgran / Abies

Stedesgrønne til halvskygge/skygge
Taks / Taxus
Ædelgran / Abies

Høje stedsegrønne
Langnået Ædelgran
Nordmannsgan
Atlasceder
Himalayaceder
Hængecypres
Rødgran
Hvidgran
Sørgegran
Serbisk Søjlegran
blågran
Cembrafyr
Østrigsk fyr
Skovfyr

Mellemhøje stedsegrønne
Koragran
Søjlecypres
Kruptomeria
Søjleenebær
Søjletaks
Slangehamsfyr
Bjergfyr
Penselfyr
Parasoltræ
Søjletaks
Vuskformet Taks
Søjethuja
Hønsebenstræ
Hemlockgran

Krybende stedsegrønne
Lav Enebær
Østsibirisk Ene
Krybende Taks

Dværg-Stedsegrønne
Ædelgran:
Abies balsamea Nana
Cypres:
Chamaecyparis
Ellwoodii
Ellwoodii Gold
Globosa
Minima Glauca
Mana Gracilis
Filifera Nana
Sungold

Kryptomeria:
Cryptomeria japonica
Monstrosa
Vilmoriniana

Enebær:
Juniperus
Arnold
Repanda
Procumbens nana
Blue Chip
Blue Star
Gran:
Picea
Nidifomis
Ohlendorffii
Alberta Globe
Conica
Echiniformis

Dværgfyr:
Pinus
Pumilip
Mops

Thuja:
Thuja
Danica
Aura Nana
Little Giant
Recurva Nana
Tiny Tim

Hønsebenstræ:
Thujopsis kolabrata Nana
Hemlockgran Tsuga Jeddeloh

Bredbærende stedsegrønne til både sol og skygge:
Aucuba / Aucuba
Buksbom / Baxus
Dværgmispel / Cotoneaster
Benved / Euonymus
Vedbend / Hedera
Kristtorn / Ilex
Mahonie / Mohonia
Kirsebærlaurbær / Prunus
Bambus / Sinarundinaria
Rynkeblad / Viburnum