Beskæring af frugttræer og bærbuske

Beskæringsvejledning

Havens frugttræer og bærbuske bør løbende passes med beskæring og udtynding af hensyn til en god frugt- og bærhøst, samt for at nytteplanterne også kan pryde smukt i haven.

Frugttræer

Sådan gør du:

Når frugttræer beskæres, sker det først og fremmest af hensyn til frugtudviklingen. Bliver træet for tæt, kommer der ikke lys og luft nok til, at frugterne kan udvikle sig optimalt.

Beskæring af frugttræer kan også være nødvendigt for at begrænse træets omfang, enten af pladshensyn eller for at lette plukkearbejdet.

Æble- og pæretæer beskæres bedst fra november til marts, hvor træerne er i hvile – det er også lettest at overskue og vurdere træernes form, når de ikke har blade.

Kirsebær- og blommetræer er blødere og skal beskæres så lidt som muligt for at undgå forblødning.

Er det nødvendigt at beskære, må det kun ske i den periode, hvor træerne har blade – bedst i sensommeren.

Efter nyplantning af unge æble- og pæretræer afkortes alle skud med en tredjedel af deres længde, og herefter skal træerne ikke beskæres, før de er i god bæring.

Ved beskæring af ældre træer er det først og fremmest syge, svage og gamle grene der fjernes. Dernæst alle de grene, der vokser på tværs af hinanden i kronen, og grenene skal altid fjernes ved basis. Træerne reagerer ofte på beskæring ved at sætte en mængde nye skud (vanris). som skal fjernes hen ad vejen, hvis ikke træets krone skal blive alt for tæt.

Espaliering af frugttræer

Sådan gør du:

Espaliering af frugttræer er en særlig teknik, hvor man på et minimum af plads kan dyre de herligste frugter.

Et espalieret frugttræ fylder næsten ingenting og kan passes ind i de fleste haver enten op ad en væg eller som en grøn rumdeler i haven. Fordelen ved espaliering er, at forholdene for frugtudvikling bliver optimale for hver enkelt frugt, men det fordrer dog lidt målrettet arbejde.

Først og fremmest kræver det et espalier af fx træd eller træ, frugttræet kan bokse opad.

Espaliertræer er fra starten formet til espaliering, hvor det første hold grene starter i ca. 40 cm’s højde, hvor velplacerede sideskud er bøjet ud til hver side, og en tredje fortsætter opad til næste etage yderligere 40 cm oppe og så fremdeles. Når sluthøjden er nået, klippes topskuddet.

Man beskærer hvert år i vinterhalvåret alle de lodrette skud på espaliertræets vandrette hovedgrene, så der er 2-3 bladknopper tilbage – det er disse der bærer året frugt. Dette er den simpleste metode at espalierer et frugttræ på, men der findes mange andre.

Espalieret kan være vifteformet, palmetteformet med skrå eller vandrette grene – eller en helt anden facon. Langsomt voksende frugtsorter som æble, pære og surkirsebær er bedst egnede til espaliering.

Undgå skader ved beskæringen!

Enhver beskæring er en såring af planten, og det er derfor meget vigtigt, at beskæringsarbejdet udføres rigtigt, så planten hurtigt kan hele såret.

Træer og buske har et indbygget sårhelingsredskab, men større snitflader på kirsebærtræer, blommetræer, fersken og abrikos bør smøres med sårbalsam.

Enhver beskæring bør følge kraven ved grenes basis – skæres for tæt på kraven, så den ødelægges, kan planten ikke hele såret – skæres for langt fra kraven, kan barken ikke bokse ud over såret.

Frugtbuske

Sådan gør du:

Når en solbær, ribs og stikkelsbærbusk er kommet i god vækst, bør man efter ca. 4 år foretage en årlig foryngelsesbeskæring af busken, for at give lys og luft til buskens grene og derved sikre en optimal bærhøst.

Den årlige beskæring kan foretages i perioden fra bærhøstens afslutning og frem til april. Der bør årligt fjernes ca. 1/3 af buskens grene ved basis – først og fremmest de gamle og grove – de ældste grene har den mørkeste bark. Buskene vil herefter skyde fra basis med nye friske grene, der giver bær det efterfølgende år.

 

 

Hindbær
Sådan gør du:
Hindbærplanter bærer sine bær på forrige års skud, og når høsten er oversået fjernes de grene, der har båret årets bær. Det sker kort og godt ved at klippe skuddene af helt nede ved jorden. I sommerens løb kommer der mange nye skud, som vil bære næste års høst.

Der kommer dog altid for mange nye skud, så der bør tyndes kraftigt ud. 10-15 skud pr. løbende meter giver de bedste vækstbetingelser og største udbytte. Hinbærsorten ”Autumn Bliss” adskiller sig fra andre sorter ved at bære på årsskuddene. Det betyder, at man på denne sort bortklipper alle skud eger bærhøsten.

Vinstokke
Sådan gør du:
Vin er frodige, kraftige voksende planter, der må holdes i ave ved beskæring. Beskæringen er samtidig med til at sikre en god vindruehøst.

Den nyplantede vinstok tilbageskæres den første vinter så der er 3 bladknopper tilbage på hovedstokken. Næste år tilbageskærer man i december måned de lange nye skud, så de har en længde af ca. 75 cm (ca. 10 bladknopper) og dette gentages årene efter – også i december – indtil vinstokken har det ønskede omfang.

Vinterbeskæring:
Vinstokke skal hvert år i december vinterbeskæringen, så det kommende års frugtsætning tilgodeses, og den foretages ved at tilbageskære hovedrankernes sidegrene til 1 eller 2 bladknopper, som vil bære drueklaser den følgende sommer.

Sommerbeskæring:
I løbet af sommeren sætter vinranken mange nye skud, og de skal tilbageskæres systematisk for at sikre lys og luft til frugtudviklingen. Skud, der har sat frugt, beskæres 2 blade efter klasen (se skitse), og hvert skud skal kun sætte en klase. Skud der ikke sætter klaser, fjernes helt ved basis.

Sydfrugter

Sådan gør du:

Fersken, abrikos og nektarin tilhører kirsebærslægten, og dyrkes næsten altid på espalier på en varm og solrig vokseplads eller i drivhus.

Espalieringen fortages ved at ledeskudene fordeles med en afstand på ca. 30.40 cm imellem hovedgrenene – ligesom ved æble- og pæreespaliering. Hovedbeskæringen bær foretages i vækstperioden, mens der er blade på træerne for at undgå blødning – bedst i sensommeren.

Fersken, abrikos og nektarin bærer kun på de etårige side skud og disse bortskæres umiddelbart efter høsten – det er dog vigtigt at man ikke bortskærer de nye sommerskud, da de skal levere næste års høst. 

De nye sommerskud tilbagebeskæres i sommerens løb eger anden eller tredje bladknop. Sommeren igennem beskæres ligeledes skudspidserne af de grene, der bærer frugt, så der bliver plads til de nye frugtbærende skud.

Bliver væksten meget tæt, kan der tyndes ud ved at fjerne udvalgte grene ved basis. Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt lys og luft mellem grenene til god frugtudvikling.

Brun beskæreredskaber af bedste kvalitet – skarpe redskaber giver den mindste snitflade, og mindsker risikoen for svampesygdomme efter beskæringen