Bunddækkeplanter

Plante og dyrkningsvejledning

giver hurtigt et smukt og frodigt udseende og er samtidig med til at begrænse ukrudt i havens bede. Bunddækkeplanter fås både til små og store arealer, til sol, til halvskygge og skygge samt til tør eller fugtig jord. Kig ind og se det store udvalg!

Sådan planter du bedst:

De fleste bunddækkeplanter er dyrket i potter, og kan derfor plantes fra det tidlige forår, henover sommeren til langt hen på året – lige indtil frosten binder jorden. Enkelte bunddækkeplanter leveres som barrodet og kan derfor kun plantes fra først i marts til ca. 1. maj – og igen fra først i oktober til den første frost binder jorden.

De nyindkøbte planter dyrket i potter gennemvandes grundigt – sæt gerne hele rodklumpen i en spand vand i ca. 10 min. og barrodsplanters rødder holdes fugtige indtil de plantes.

Inden plantningen gennemarbejdes jorden grundigt og flerårigt ukrudt fjernes.

Tung stiv lerjord iblandes rigeligt med skarpt grus, samt en lys sphagnum for at give luft til planternes rødder og en lys sphagnum så jorden bedre kan holde på fugt og næring. Tilfør også gerne Plantestarter (komposteret ko gødning) der vil give planterne et forspring.

Planterne plantes i samme højde som de har groet i potterne eller i jorden.  Herefter trykkes jorden let sammen omkring rødderne.

Efter plantningen gennemvandes grundigt (20-30 liter pr m2), og i den første vækstsæson passes planterne med jævnlig vanding.

Bunddækkeplanterne tilføres gødning, når de er kommet i god vækst – enten Nitrophoska 12-5-14 (ca. 50 -75 g pr. m2) eller animix organisk gødning (ca. 100 g pr. m2) efterfølgende gødskes planterne hvert forår med samme dosering.

Bunddækkeplanterne bør de første år holdes rent for ukrudt, indtil planterne er vokset tæt sammen – udlæg fx et lag dekorativt dækbark, det begrænser ukrudtet og holde

For at få et smukt resultat, er det en god idé, at tilplante større eller mindre flader med samme sort – planteantallet pr. kvadratmeter varierer fra 1 stk. til ca. 10 stk. afhængig af plantevalget. Alle planterne i vort havecenter er forsynet med udførlig information, det gør det let at vælge!

Planteforslag til havens bunddække

– her er et lille udpluk af de mange spændende bunddækkeplanter, der kan fås/bestilles hos Toksværd Planteskole.

NB. Vi har ikke alle planter på lager.

Dansk navn / Botanisk navn

Bunddækkende buske til sol

Kvæde / Chaenomeles

Dværgmispel / Cotoneaster

Lav Gyvel / Cytisus

Grøn- og brogetbladet Benved / Euonymus

Lav Farvevisse / Genista

Vedben / Hedera

Perikon / Hypericum

Lav stedsegrøn Gedeblad / Lonicera

Lav Potentil / Potentilla

Kranstop / Spephanandra

Lav Snebær / Symphoricarpus

 

 

 

 

 

 

 

Bunddækkende buske til halvskygge / skygge

Dværgmispel / Contoneaster

Vedben / Hedera

Lav Gedeblad / Lonicera

Lav Kirsebærlaurbær / Prunus

Lav Snebær / Symphoricarpus

Kranstop / Stephanandra

Bunddækkende stauder til sol

Tronnød / Acaena

Læbeløs / Ajuga

Krybeklokke / Campanula

Løvefod / Alchemilla

Forårsslyng / Erica

Egerårslyng / Calluna

Trædebregne / Cotula

Storkenæb / Geranium

Tvetand / Lamium

Lyngfloks / Phlox

Stenurt / Sedum

Lammeøre / Stachys

Guldjordbær / Qaldstenia

Pileurt / Polygonum

Prydtimian / Thymus

Bunddækkende stauder til halvskygge / skygge

Hasselurt / Asarum

Kæmpe-Stenbræk / Bergenia

Bispehue / Epimedium

Hosta – Hunkia / Hosta

Vinterglans / Pachysandra

Skumblomst / Tiarella

Vinca / Vinca

Bunddækkende stedsegrønne til sol

Lav Enebær / Juniperus

Lav Taks / Taxus

Østsebirisk Ene / Microbiota

Bunddækkende stedsegrønne til halvskygge / skygge

Lav Taks / Taxus

Østsebirisk Ene / Microbiota

Bunddækkende roser til sol

Bassino

Cover-rose

Pink fairy

The Fairy

Tommelise

Sommerwind