Slyng- og klatreplanter

 

Plante og dyrkningsvejledning

Slyng- og klatreplanter er med til at give haven et smukt og frodigt udseende. Disse herlige planter kan anvendes alle steder i haven – selv på den mindste plet – op ad stolper, hegn, træstammer, mure, pergola og nogle som er smukt bunddække i haven.

Sådan planter du bedst…

Slyng- og klatreplanter er dyrket i potter og kan derfor plantes i det tidlige forår, hen over sommeren og langt han på efteråret. De fleste slyng- og klatreplanter er fra naturens side skovplanter, det er en god idé, at tilstræbe de samme vækstbetingelser i haven for at planterne skal stortrives og få et langt liv.

De nyindkøbte planter gennemvandes grundigt – sæt gerne planternes rodklump i en spand vand i ca. 10 min.

Inden plantning gennemarbejdes jorden grundigt.

De fleste slyng- og klatreplanter ynder en dybmuldet og fugtighedsbevarende jord. Stiv, tung lerjord tilføres rigeligt med skarpt grus, samt en lys sphagnum, for at give planterne optimale vækstbetingelser.

Sandet, mager jord tilføres komposteret ko gødning eller en lys sphagnum, så jorden bedre kan holde på fugt og næring.

Plantehullet til slyng- og klatreplanter bør være ca. 50x50x50 cm og jorden løsnes godt i bunden. Planterne plantes i samme højde som de har groet i potterne – bortset fra alle klematis, som bør plantes  10-15 cm dybere end de har groet i potterne. Eger plantning trædes jorden let til omkring planten. Læg gerne et passende lag dækbark i 50 cm bredde omkring planterne, det holder på fugtigheden og begrænser ukrudt.

Efter plantningen gennemvandes grundigt (20-30 liter pr. m2), og i den første vækstsæson passes planterne med jævnlig vanding.

Planterne tilføres gødning, når de er kommet i god vækst – enten med Nitrophoska 12-5-14 ca. 75 g pr. m2 eller animix organisk gødning (100 g pr. m2) – efterfølgende gødskes planterne hvert forår med samme dosering!

Slyngroser

Sådan gør du:

Slyngroser beskæres let i foråret, når risikoen for frostskader medio april er overstået. Den lette beskæring består i at fjerne alle frostskadede gren og grenspidser. Dernæst beskæres grenene til to tredjedel af deres hidtidige længde, og sideskuddene beskæres over 3-5 hvilende knopper. 

Slyngroser, der bokser ved en pergola eller stolpe, bør beskæres i uens længder – det giver det mest harmoniske resultat. Slyngroser, der bokser ved et espalier, bindes op ved samme lejlighed, og det er en god idé at opbinde en del af grenene vandet. da det giver den bedste blomstring.

Ældre slyngroser, der er blevet for trætte, kan forynges ved at fjerne de ældste skud ved basis. Mangler slyngrosen tæthed, kan man tilbagebeskære et eller flere af hovedskuddene til ca. 20 cm over jorden, og derved få nye skud til at brude nedefra. Afblomstrede skud fjernes løbende

Roser på stamme

Sådan gør du:

Opstammede roser beskæres tilbage hvert år i april, så alle grenene har en længde af ca. 15 cm. Døde grene fjernes helt. Afblomstrede skud tilbageskæres for at fremme blomstringen sommeren igennem og samtidig bevarer rosentræet sin flotte krone. Alle skud på stammen er vildskud og bør fjernes.

Beskæring af slyngplanter

Havens slyngplanter bør beskæres for at give tæt, frodig vækst og stor blomstring.

Sådan gør du:

Slyngplantefamilien er en stor og spændende planegruppe, der har enten klatrende eller slyngende vækst. De fleste har en frodig vækst, og kan hurtigt dække en kedelig mur eller et grimt hegn. Slyngplanterne beskæres som hovedregel løbende gennem sommeren for at holde rankerne i ave og reducere toppens omfang. 

En egentlig beskæring for at begrænse eller forynge planten skal foretages om vinteren. Man bør dog ikke skære slyngplanter længere tilbage end ca. 30 cm over jorden, da de fleste af slyngplanter har svært ved at bryde på ny helt fra grunden.

Kaprifolie blomstrer på både et-, to og treårige skud og planten udtyndes hvert år, ved at de ældste skud fjernes ved basis. På den måde holdes kaprifolien ung, frisk og flittigt blomstrende fra top til på.

Blåregn danner blomster ved basis af sideskuddene. For at få en rig blomstring beskæres sideskuddene til 5 cm sidst på vinteren. Desuden kan det være en god idé at knibe sideskud over 2-3 øjne i juli-august for at fremme dannelse af blomsterknopper.

Klatrehortensia beskæres sjældent og da først og fremmest for at forynge planten. Det betyder, at de ældste grene og alle syge eller visne grene fjernes ved basis sidst på vinteren.

Sådan gør du:

Klematis beskæres alle i forhold til blomstringstiden. Klematis med blomstring i april, maj og juni kan tilbageskæres lige efter blomstringen og de storblomstrede vil blomstre igen på eftersommeren. De senblomstrende klematis med blomstring fra juli til september tilbageskæres i marts/april.

Alle klematis kan beskæres til ca. 20 cm over jorden, som efterfølgende vil give en tæt og frodig blomstring.

 

 

 

 

 NB. Vi har ikke alle typer på lager

Småblomstret klematis 

med blomstring april/maj/juni tilbageskæres efter afblomstringen

Clematis alpina / Alpe-Skovranke

Clematis macropetala / Skovranke

Clematis montama / Bjerg-Skovranke

NB! Ovennævnte kan tilbageskæres efter afblomstringen

Småblomstrede klematis 

med blomstring fra juli til september tilbageskæres i marts/april.

Clematis orientalis / Østerlands Skovranke

Clematis tangutica / Guldklematis

Clematis vitlaba / Almindelig Skovranke

Clematis viticella / Italiensk Skovranke

NB! Ovennævnte kan tilbageskæres marts/april

Storblomstrede klematis 

der blomstrer i maj/juni og igen august/september tilbageskæres efter første blomstring

Clematis Nelly Moser

Clematis Lasurstern

Clematis The President

Clematis Mrs. Bateman

Clematis Mrs. Cholmondeley

NB! Ovennævnte kan tilbageskæres efter første blomstring

Storblomstrede klematis 

der blomstrer i juli/august og september/oktober tilbageskæres i marts/april

Clematis Hagley Hubrid

Clematis Comtesse de Bouchaud

Clematis Mme. le Lyon

Clematis Jackmanii

Clematis Ernest Markham

NB! Ovennævnte kan tilbageskæres i marts