Hække og levende hegn

Plante og dyrkningsvejledning

Hække og levende hegn er med til at skabe rum og læ i haven, og giver samtidig haven et smukt og frodigt udseende. 

Vi har hækplanter til både den almindelige parcelhushave, sommerhusgrunden, strandgrunden og planter til vildtremisser.

Sådan planter du bedst: 

De nyindkøbte hækplanter holdes fugtige indtil de er plantet – sæt dem gerne i en sort plastpose et køligt sted i skygge. Hækplanter er som regel barrodsplanter, og er derfor mere udsat for tørkeskader. 

Inden plantning gennemarbejdes jorden grundigt i mindst en bredde af 50 cm. og mindst i en dybde på 35 – 40 cm. Er jorden hård og leret forbedres med en lys sphagnum og tilfør gerne rigeligt med groft grus, det giver luft til planternes rødder. Mager sandet jord tilføres en lys sphagnum, så jorden bedre kan holde på fugt og næring. 

Efter at jorden er godt gennemarbejdet trækkes en snor, det første plantehul graves og den første plante anbringes samt tildækkes med jorden fra det næste plantehul – på denne måde plantes der på den halve tid – og er man 2 personer – én der planter og én der graver, går det som en leg. 

Planteafstand varierer fra sort til sort med 2- 5 planter pr. løbende meter. 

Efter plantningen trædes let til omkring planterne, hvorefter der gennemvandes. (20-30 liter pr m2) 

Ved forårsplantning passes planterne med en passende mængde vand den følgende sommer – ved efterårsplantning gennemvandes og i det efterfølgende forår passes planterne med vanding. 

Hækplanter som plantes i foråret tilføres gødning enten med Nitrophoska 12-5-14 (80-100 g pr. m2) ved efterårsplantning gødskes først det følgende forår – efterfølgende gødskes planterne de næste år smed samme dosering. 

For at få en tæt hæk fra starten er det en god idé, at klippe planterne ind i siden allerede straks eger plantningen, men ikke i toppen – det gøres først når hækken er i den ønskede højde. 

Hækplanterne bør holdes fri for græs og ukrudt – udlæg fx et lag dekorativt dækbark i ca. 50 cm bredde – det både begrænser ukrudt og holder på fugtigheden.

Udklippet blomstrende hække tager mere plads, og planter man fx en hæk der bliver 1,5 – 2 meter høj vil den blive næsten lige så bred. Hække som klippes optager kun lidt plads. 

Vi har et stort program af jordprodukter i bedste kvalitet, og til hækplanter er følgende produkt relevant: 

Komposteret ko gødning, der egner sig godt til jordforbedringsmiddel – og er et miljøvenligt naturprodukt 

Lys kvalitets-sphagnum velegnet til nyplantning og som jordforbedringsmiddel.

Færdig hæk

Flere af de mest almindelige planter til hæk, kan på bestilling leveres som færdig hæk – det vil sige store hækplanter på klump

 

 

 

Planteforslag til hække og levende hegn

Her er et udpluk af de mange spændende muligheder i Toksværd Planteskole.

NB. Vi har ikke alle typer på lager.

Dansk navn / Botanisk navn 

Navr / Acer campestre 

Avnbøg / Carpinus 

Tjørn / Crataegus 

Bøg / Fagus 

Fjeldribs / Ribes alpinum 

Lærk / Larix 

Klipper hæk – stedsegrøn 

Thuja / Thuja 

Taks / Taxus Baccata 

Cypres / Chameicyparis 

Liguster / Ligustrum 

Buksbom / Buxus 

Fritvoksende og blomstrende uklippet hæk

Bærmispel / Amelanchiere 

Berberis / Berberis 

Dværgmispel / Contoneasster 

Forsytia / Forsythia 

Paridisæble / Malus 

Potentil / Potentilla 

Hybenrose / Rosa Rugosa 

Snedrivebusk / Spieaea Grefsheim 

Buket- Speiræa / Spiraea Vanhouttie 

Rosen-Spiræa / Spiraea Anthony Qaterer 

Stedgrøn Gedeblad / Lonicera Pileaty/nitida 

Snebær / Symphoricarpus 

Mahonie /  Mahonia 

Syrener / Syringa 

Buskbum /  Buzus 

Thuja / Thuja 

Cypres / Ckamaecyparis 

Dværgyr /  Pinus Pumilip 

Bjergfyr / Pinus Mugo 

Alperose / Rhododendron