Beskæring af roser og slyngplanter

Beskæringsvejledning af Roser

Havens roser bør beskæres hvert år for at give sunde og rigt blomstrende roser. 

Storblomstrede roser og buketroser

Sådan gør du:

Storblomstrede roser og buketroser i haven skal beskæres hvert forår, hvis man vil undgå at roserne bliver ranglede og tyndbenede. 

Beskæringen foretages fra begyndelsen af april, når risikoen for alvorlig frost er overstået, men inden knopperne for alvor begynder at brude. Først fjernes gamle, visne og syge skud ved basis. Vildskud og megt svage skud fjernes ligeledes ved basis. Den normale rosenbeskæring af de kraftigt voksende sorter foretages i en højde af ca. 15 cm over jorden og de svagtvoksende sorter i en højde af ca. 25 cm.  

Kraftig beskæring betyder lidt færre men større blomster og svag beskæring lidt mindre men flere blomster. For at forlænge blomstringen helt frem til det sene efter år, er det en god idé at gerne de visne blomster og tilbageskære de afblomstrede grene sommeren igennem. 

Park- og Buskroser

Sådan gør du:

Park- og buskroser er store, elegante prydbuske, der bliver smukkest, når de får lov at udvikle deres vækstform naturligt. Det betyder, at beskæring bør begrænses til et minimum, men det kan selvfølgelig blive nødvendigt, at reducere buskens omfang, lige som det med tiden er på sin plads at passe og pleje busken med jævnlig foryngelsesbeskæring. Her gælder den samme tommelfingerregel som for andre prydbuske – grene, der beskæres, skal fjernes helt ved basis, for det er ødelæggende for plantens harmoniske form, hvis man begynder at klippe midt i busken. 

Man kan dog afkorte de længste årsskud, hvis det er nødvendigt at tilpasse rosen til voksestedet, men det må først ske, når risikoen for frost er overstået. 

Foryngelsesbeskæringen foretages sidst på vinteren eller i det tidlige forår. Fjerner man de ældste og eventuelle syge eller dårligt udviklede grene hvert år, vil rosen bevare sin skønhed og ungdommelighed i årevis.

Renaissance roser kræver kun en let tilbageskæring om foråret. 

Engelske roser bør beskæres halvt tilbage om foråret. 

Brug kun en beskærersaks af bedste kvalitet – skarpe redskaber giver den mindste snitflade, og mindsker risikoen for svampesygdomme eger beskæringen. 

Slyngroser

Sådan gør du:

Slyngroser beskæres let i foråret, når risikoen for frostskader medio april er overstået. Den lette beskæring består i at fjerne alle frostskadede grene og grenspidser. Dernæst beskæres grenene til to tredjedele af deres hidtidige længde, og sideskuddene beskæres over 3-5 hvilende knopper. 

Slyngroser, der bokser ved et espalier, bindes op ved samme lejlighed, og det er en god idé at opbinde en del af grenene vandret, da det giver den bedste blomstring.  

Ældre slyngroser, der er blevet for tætte, kan forynges ved at fjerne de ældste skud ved basis. 

Mangler slyngrosen tæthed, kan man tilbagebeskære et eller flere af hovedskuddene til ca. 20 cm over jorden, og derved få nye skud til at bryde nedefra. Afblomstrede skud fjernes løbende.

Roser på stamme

Sådan gør du: 

Opstammede roser beskæres tilbage hvert år i april, så alle renene har en længde af ca. 15 cm. Døde grene fjernes helt. Afblomstrede skud tilbageskæres for at fremme blomstringen sommeren igennem og samtidig bevarer rosentræet sin flotte krone. Alle skud på stammen er vildskud og bør fjernes.

 

 

 

Slyngplanter

Sådan gør du: 

Slyngplantefamilien er en stor og spændende planegruppe, der har enten klatrende eller slyngende vækst. De fleste har en frodig vækst, og kan hurtigt dække en kedelig mur eller et grimt hegn. 

Slyngplanterne beskæres som hovedregel løbende gennem sommeren for at holde rankerne i ave og reducere toppens omfang. En egentlig beskæring for at begrænse eller forynge planten skal foretages om vinteren. Man bør dog ikke skære slyngplanter længere tilbage end ca. 30 cm over jorden, da de fleste af slyngplanter har svært ved at bryde på ny helt fra grunden.

Kaprifolie blomstrer på både de et-, to- og treårige skud og plangen udtyndes hvert år, ved at de ældste skud fjernes ved basis. På den måde holdes kaprifolien ung, frisk og flittigt blomstrende fra top til tå.

Blåregn danner blomster ved basis af sideskuddene. fr at få en rig blomstring beskæres sideskuddene til 5 cm sidst på vinteren. Desuden kan det være en god idé at knibe sideskud over 2-3 øjne i juli – august for at fremme dannelse af blomsterknopper. 

Klatrehortensia beskæres sjældent og da først og fremmest for at forynge plangen. Det betyder, at de ældste grene og alle syge eller visne grene fjernes ved basis sidst på vinteren. 

Klematis

Sådan gør du:

Klematis beskæres alle i forhold til blomstringstiden. Klematis med blomstring i april, maj og juni kan tilbageskæres lige efter blomstringen og de storblomstrede vil blomstre igen på eftersommeren. De senblomstrende Klematis med blomstring fra juli til september tilbageskæres i marts/april.

Alle Klematis kan beskæres til ca. 20 cm over jorden, som efterfølgende vil give en tæt og frodig blomstring. 

Småblomstrede Klematis 

med blomstring i april, maj og juni tilbageskæres efter afblomstringen.

Clematis alpina / Alpe-Skovranke 

Clematis macropetala / Skovranke 

Clematis mintan / Bjerg-Skovranke  

Småblomstrede Klematis 

med blomstring fra juli til september tilbageskæres i marts og april. 

Clematis orientalis / Skovranke 

Clematis tangutica / Guldklematis 

Clematis vitalba / Almindelig skovranke 

Clematis viticella / Italiensk skovranke

Storblomstrede klematis 

der blomstrer i maj og juni og igen august og september tilbageskæres efter første blomstring. 

Storblomstrede klematis der blomstrer i maj og juni og igen i august og september tilbageskæres efter første blomstring

Clematis Nelly Mser / Clematis Lasurstern 

Clematis The President / Clematis Mrs. Bateman 

Clematis Mrs. Cholmondeley

Storblomstrede klematis 

der blomstrer i juli, august, september og oktober tilbageskæres i marts og april.

Clematis Hagley Hubrid / Clematis Comtesse de Bouchaud 

Clematis Mme. le Coultre / Clematis Ville de Lyon 

Clematis Jackmanii / Clematis Ernest Markham